hashtags

#Hashtags på hela nätet – konversationer blir plattformsoberoende

Häromveckan lanserade Facebook hashtags (äntligen!). Plötsligt kan man få tillgång till den enorma mängd data som finns och skapas av de över 1 miljard Facebookanvändarna över hela världen utifrån ämneskategorier specificerade av #. Ett fenomen som sedan länge setts användas både på Twitter, Google+, Tumblr, Vine och även på Facebookägda Instagram, mfl. Hashstaggen har blivit en symbol för den gigantiska informationsdatabas internet är, och behovet vi har av att kategorisera konversationer och uttalanden efter ämnen.

Facebook själva förklarar att #hashtags är ett sätt för så väl privatpersoner som företag att kunna hålla koll på vad som skrivs runtom i världen:

“Every day, more than 4.75 billion pieces of content are shared on Facebook.* In many cases, these conversations are about brands, products, public figures and local businesses. Today, we launched hashtags as a way for people and businesses to discover and engage in these conversations. Hashtags are a first step in surfacing relevant and important public conversations.”

Bilder som delas från Instagram innehållande hashtags kommer nu även att bli klickbara och sökbara på Facebook. Ett naturligt steg för att knyta ihop de två tjänsterna ytterligare, enligt mig. Även hashtags som kommer från tweets som delas till Facebook blir klickbara. På så vis kan Facebook dra nytta av de Twitteranvändare som redan är aktiva användare av hashtags, och kanske även att de lyckas flytta en konversation till sin egen plattform istället.

Med över 55 000 delningar skiver Mashable: “Facebook Finally Gets Hashtag Support“. Ett tecken på att det uppenbarligen är något som många har längtat efter.

VARFÖR #HASHTAGS?

Så varför använder man hashtags? Som Facebook själva skriver handlar det om att sortera den otroliga mängd information som finns på nätet. Att göra det enklare att få en helhetssyn på ämnen som intresserar en och att lättare kunna sätta sig in och själv delta i en debatt eller diskussion. Det är även ett sätt att få syn på vad personer som inte är i ens direkta nätverk skriver om vilket gör Facebook till ett öppnare socialt medium (förutsatt att de inte har hemliga profiler). Ex. på Twitter används hashtags ofta för att bevaka aktuella ämnen som #val2010, #svpol (svensk politik) eller #esc2013 (Eurovisionfestivalen 2013). Det gäller alltså både större samhällshändelser så väl som underhållningsfenom. Tidigare har jag skrivit om Twitter som fenom för att bryta mot samhällsnormer via olika hashtags som #noshavenovember (varför förväntas kvinnor raka sig?) och #prataomdet (öppen diskussion om var gränsen till våldtäkt går). Även hashtags som #ffse (Follow Friday Sverige) används specifikt för sociala medier – just denna för att ge rekommendationer om andra inspirerande, smarta eller roliga Twittrare som man tycker att folk bör följa och varför.

Flertalet nya #hashtags skapas dagligen om allt mellan himmel och jord. Vissa används bara av några få, medan andra blossar upp och blir till en enda gigantisk realtids diskussion av folk över hela världen. Ibland skapas dessa trending tweets av privatpersoner, och ibland skapas de av företag. (Trending tweets = tweets som är mest populära på en ort vid ett givet tillfälle. Finns ännu inte lanserat på Facebook men spås vara på väg.)

VAD BETYDER #HASHTAGS FÖR FÖRETAG?

Håll koll på vad som sägs och engagera dig i samtal som är relevanta för din verksamhet! Få andra att prata om dig och de #hashtags du “uppfinner”. Man kan äga ett fenomen och få folk att börja prata om sitt varumärke baserat på ämne, och inte bara varumärkesnamnet i sig. Detta är ingen nyhet på Twitter och Instagram. Jag skrev tidigare om fan-sourcade kampanjer från t.ex. Friskis&Svettis (#friskissthlm) och Jason Mraz (#MrazingTheVideo). Nu blir detta även en möjlighet för företag på Facebook. Ignite social skriver “What Brands Need to Know About Facebook Hashtags”:

“Look for monitoring tools to start integrating this into their platforms. You’ll now be able to monitor conversations surrounding your brand in real-time, which adds another layer of metrics and numbers to gauge success. /…/ Conversations about a new campaign will be easy to monitor on Facebook, which is convenient for brands that aren’t on Twitter. Keep in mind that only public hashtags will appear in the search, so it’s likely that brands will still miss the majority of conversations happening on Facebook because of privacy restrictions and settings.”

I en artikel på theverge.com diskuteras att hälften av alla tv-annonser som sändes under Super Bowl nu i år innehöll en hashtag. En commentator sa: “this isn’t about Twitter, it’s just about hashtags”. Artikeln fortsätter med att berätta:

“Only two of the ads called out Twitter specifically. The rest just called out a hashtag. They weren’t saying “check us out on Twitter;” they were just saying, “talk about us.” That same hashtag works just as well on Instagram or Google+. Why does every hashtag have to send people to Twitter?”

Och det är där vi befinner oss just nu… #Hastaggen har länge varit vardagsmat för användare av populära tjänster som Twitter och Instagram. Nu blir de plötsligt tillgängliga även för de 1 miljard Facebookanvändarna världen över. Hur privatpersoner och företag kommer att hantera det återstår att se. Men jag ser fram emot kreativa kampanjer och viktiga debatter som nu kommer att bli mer plattformsoberoende.

Emelie Fågelstedt

Independent communications strategist supporting organizations with their digital business and communications strategy since 2010. Founder of digital agency Fågelstedt Kommunikation and co-founder of Svenska Nomader, Sweden's largest platform for digital nomads. Public speaker on tech, social media, e-commerce and the future of work.

2 thoughts on “#Hashtags på hela nätet – konversationer blir plattformsoberoende

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>