sonja

Twitterfenomen del 6 – @sweden

Sverige är ett av världens mest demokratiska länder på Twitter – något som Twitterkontot @Sweden står bakom. En ny svensk representerar landet Sverige varje vecka på Twitter. På sidan curatorsofsweden.com går det att läsa om initiativet till kontot som Svenska Institutet och Visit Sweden står bakom. Tanken är att skapa världens mest demokratiska Twitterkonto för att ge en rättvis bild om de som faktiskt utgör landet Sverige – dess invånare.

New York Times uppmärksammade fenomenet i förra veckan: Many voices of Sweden via Twitter.

Idag hamnade kontot i blåsväder. Sonja Abrahamsson har under veckan skött kontot. Idag började hon diskutera kring judar och varför folk i världen hatar dem.

Intuitionen med frågan och samtalsämnet misstolkas snabbt och möts av negativa kommentarer från många håll. @Sweden svarar:


Snart går det att läsa om händelsen på Mashable: Sweden Twitter Experiment Goes Painfully Awry, New York Times: On Sweden’s Democratic Twitter Account, Some Odd Questions About Jews och i DN: Judefrågor på Sveriges officiella Twitterkonto.

Till DN säger Maria Ziv på Visit Sweden att de beklagar om någon har tagit illa vid sig:

– Sonja ställer väldigt mycket frågor och vill skapa diskussioner. Det är lite därför hon och de andra curatorerna har valts ut. Även om jag kanske hade önskat att hon hade uttryckt sig med andra ord så tycker jag inte att hon har gått över gränsen. (från DN.se)

Min tolkning av situationen. Det är lätt hänt att resonemang som förs på 140 tecken blir missförstådda. Särskilt när publiken består av människor från olika länder med olika bakgrund och tillhörande olika kulturer. Då kan vissa ämnen bli extra känsliga att beröra. Judar är ett sådant exempel. När frågan dessutom ställs med humoristisk underton kan syftet med den bli svårtolkad. I Sonjas efterföljande tweets förklarar hon att syftet med frågan var att föra en diskussion med @sweden’s över 30 000 followers kring judar och människors inställning till dem och vad det beror på. Den bakomliggande intuitionen misstolkas troligtvis när människor läser om judar och nazister i samma mening. På 140 tecken. Och det är klart en utmaning att föra en sådan laddad fråga på så få tecken.

Jag håller med Visit Sweden. Sonja Abrahamsson har inte gått över gränsen. Hur man väljer att faktiskt formulera sig påverkar dock människors tolkningar. Den här händelsen har belyst det faktum att det är en otrolig kommunikativ utmaning att kommunicera stora frågor på få tecken. Något vi alla kan dra lärdom av.

Emelie Fågelstedt

Independent communications strategist supporting organizations with their digital business and communications strategy since 2010. Founder of digital agency Fågelstedt Kommunikation and co-founder of Svenska Nomader, Sweden's largest platform for digital nomads. Public speaker on tech, social media, e-commerce and the future of work.

2 thoughts on “Twitterfenomen del 6 – @sweden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>