Din profil på nätet – att skapa en samlingsplats

Det är viktigt att styra över sin egen profil på nätet. Jag har tidigare skrivit om att ha en egen blogg samt dokumentären “du är googlad”. Vad dyker upp när någon gör en sökning om dig på Google eller i en annan sökmotor? Motsvarar det den bilden du vill att folk ska ha av dig? Privat, personligt och professionellt?

Jag jobbar som frilansare och har bara mig själv att hänvisa till när en ny kund undrar vad jag kan hjälpa dem med. Runtom i olika sociala medier har jag konton, på Twitter, på Facebook,Pinterest, på Instagram, på Linkedin, för att nämna några. Om någon vill få en helhetsbild av mig krävs det att de hittar alla mina respektive konton för att till fullo kunna greppa vad jag gör på dem som egen person. Sen får de söka sig till kunders konton som jag sköter i sociala medier genom att leta efter referenser jag gjort på olika ställen, t.ex. på Linkedin där jag listat mycket av de case jag arbetat med.

Jag har fört ett antal spännande diskussioner kring detta med VAR man ska synas på internet idag. Företag överger de egna sidorna till förmån för en profil på Facebook. Och plötsligt är det enda viktiga att ha en engagerad målgrupp på just Facebook. Men vad händer om Facebook plötsligt blir ointressant för konsumenter och de försvinner någon annanstans? Vad gör företagen som har satsat all sin tid och sina pengar på att bygga upp en närvaro på en arena som de själva egentligen inte har någon kontroll över?

I början av juni läste jag en spännande artikel om just detta på thenextweb.com: Now that “follow us on Facebook” has replaced the website for brands, what will be next?

Nästa steg blir att vi återgår till att ha en egen plats på internet. En egen hemsida eller blogg där man helt och hållet själv kan bestämma över HUR man syns på nätet och där det är enkelt att hänvisa till VAR någon kan få reda på mer om en. “På Instagram delar jag bilder från min vardag, på Twitter skriver jag om medietrender och på Facebook håller jag kontakt med mina vänner. Är du intresserad av vad jag jobbat med? Då kanske LinkedIn är den kanal du är utefter.” En samlingsplats på nätet som beskriver VEM du är och kanske även motiverar VARFÖR du finns på olika kanaler på nätet och VAD du gör där.

Hur detta sedan kommer att yttra sig vet jag inte ännu. Om ens “internet profil” blir hänvisad över alla sociala medier; en avatar. Att man i stil med att det är med ens Facebookkonto man kommenterar på Aftonbladet alltid kommer att ha just en profil som är kopplad till hela ens närvaro. En samlingsplats som en karta över var man syns och hur man verkar på olika arenor med olika syften.

Här samlar jag min profil på nätet.

Emelie Fågelstedt

Independent communications strategist supporting organizations with their digital business and communications strategy since 2010. Founder of digital agency Fågelstedt Kommunikation and co-founder of Svenska Nomader, Sweden's largest platform for digital nomads. Public speaker on tech, social media, e-commerce and the future of work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>