svenskarnaochinternet

Svenskarna och Internet 2013 – så använder vi sociala medier

Idag släpptes första kapitlet ur Stiftelsen för internetinfrastrukturs (.se) årliga studie Svenskarna och internet 2013. Temat är vår användning av sociala medier. Under rubriken “Facebook behåller greppet om svenskarna” presenterar .se statistik kring att vi svenskar idag spenderar i genomsnitt 3,2h / vecka i sociala medier. Facebook är fortfarande det största sociala mediet i landet, med 66% av svenskarna anslutna. Men både Instagram och Twitter växer. Antalet personer som har Twitter i Sverige har dubblerats på ett år. Den största ökningen ses bland unga. Något som även följer utvecklingen i USA, där Twitter idag till och med är större än Facebook bland tonåringar. Trots det är det bara 4% av svenskarna som aktivt uppdaterar sina Twitterkonton. 8% av svenskarna bloggar idag. Främst unga tjejer. Däremot är det hela 41% av svenskarna som läser bloggar. Något som visar på den stadiga position bloggar fortsatt har för vår nyhets- och informationskonsumtion.

Du kan läsa hela kapitel 5 i studien här: “Kommunikation och sociala nätverk“. Se även infografik med övergripande statistik nedan:

Grafer från  Svenskarna och internet 2013 kring tiden vi lägger på sociala medier samt på Facebook (klicka för större bild):

Grafer från  Svenskarna och internet 2013 kring vilka som använder Twitter, hur ofta, och varför (klicka för större bild):

Graf från  Svenskarna och internet 2013 kring vilka som använder Instagram och hur mycket (klicka för större bild):

Emelie Fågelstedt

Independent communications strategist supporting organizations with their digital business and communications strategy since 2010. Founder of digital agency Fågelstedt Kommunikation and co-founder of Svenska Nomader, Sweden's largest platform for digital nomads. Public speaker on tech, social media, e-commerce and the future of work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>