personalbranding

Personal branding viktigt i alla branscher

Jag hade ett mycket givande samtal med den nätsmarta mediebaben Jacqueline Kothbauer imorse angående detta med personal branding. Jag tror att mångt och mycket handlar om att sätta sig själv i ett större sammanhang, oavsett om det gäller ett företag eller du som person – att se sig själv i en kontext. Och att hitta sin personliga vinkel utifrån det. På så vis lyfter man fram sin egen relevans i förhållande till andra fenomen i samhället. PR men på personlig nivå alltså. (more…)

Read More