PR- och Kommunikationstrender 2012 och när flera personer på ett företag engagerar sig i sociala medier

Igår publicerade MyNewsdesk de trender som kommer att dominera PR- och Kommunikationslandskapet under 2012. I ett blogginlägg skriver de att 2012 handlar om att förmedla en känsla av äkthet och att bjuda på sig själv.

I del 1 av trendrapporten behandlas bl.a:

1. Digital First
Companies and organizations now consider digital their most important channel.

2. Decentralize Social Media
Ownership of social media is spreading, rather than being handled by one person.
I del 2 tas trender upp som:

6. Online Goes Offline Goes Online Goes Offline
Connecting and leveraging digital channels with physical, offline activities will be key.

10. Content Is King, But It’s The People’s Kingdom
A brand is defined by the people within it, as well as those around it. There is no B2B or B2C, it’s all P2P: people-to-people.

Trenderna är ett resultat av research utförd av  marknadsavdelning på MyNewsdesk och presenterats i bloggform av Jonathan Bean, COO Mynewsdesk.

En del som särskilt intresserar mig är att det inte längre bara är en person på en organisation som jobbar med sociala medier. Istället blir flera människor inblandade vilket bidrar till en mångfald i kunskap och utbud i de sociala kanalerna. Att allt hänger på en person blir trots allt en “single-point-of-failure” och om den personen är borta under en tid blir kanalerna tysta. (I mitt fall har jag nu jobbat med sociala medier över 600 dagar i sträck utan att ta en enda dags semester. Ett arbetsupplägg som är svårt att implementera på ett företag).

I dagsläget jobbar vi aktivt på ett av de företagen jag är konsult på med att engagera fler personer från organisationen på Twitter. Tanken är att Twitterkontot ska bli en spegelbild av den kunskap och mångfald som företaget kan erbjuda. För att förstärka vi-känslan och väcka ytterligare intresse internt streamas Twitterflödet även i entrén på en TV-skärm. Alla bidrar till en viktig del i flödet – både vad gäller trendbevakning och kommentarer kring det dagliga arbetet. Ett flöde som inte hade varit möjligt utan flera personers engagemang.

Read More