Wikipedia, SOPA och en värld utan fri kunskap

Idag ligger flera stora webbsidor nere, däribland Wikipedia, som en protest mot det amerikanska lagförslaget SOPA - Stop Online Piracy Act. Tanken med protesten är att förmedla känslan av en värld där restriktioner som SOPA skulle genomföras, en värld där fri information inte längre får finnas tillgänglig.

Grundtanken är inte att det är fel att skydda upphovsmän till digitalt material. Däremot är SOPA skrivet på ett sådant sätt att det mer liknar censur. Vita huset svarar stöttande till protesten:

“we will not support legislation that reduces freedom of expression, increases cybersecurity risk, or undermines the dynamic, innovative global Internet.”

Läs mer i Mashable, CNN, Newsmill och Wikipedia om SOPA:

“Why is Wikipedia blacked-out?
Wikipedia is protesting against SOPA and PIPA by blacking out the English Wikipedia for 24 hours, beginning at midnight January 18, Eastern Time. Readers who come to English Wikipedia during the blackout will not be able to read the encyclopedia: instead, you will see messages intended to raise awareness about SOPA and PIPA, and encouraging you to share your views with your elected representatives, and via social media.”

Emelie Fågelstedt

Independent communications strategist supporting organizations with their digital business and communications strategy since 2010. Founder of digital agency Fågelstedt Kommunikation and co-founder of Svenska Nomader, Sweden's largest platform for digital nomads. Public speaker on tech, social media, e-commerce and the future of work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>