personalbranding

Emotionell Branding – att bygga en story

“A company without a story is a company without a strategy” – Ben Horowitz, entreprenör och riskkapitalist

Igår var jag på frukostseminarium hos den digitala byrån Creuna och lyssnade på Michael Ericsson prata om Emotionell Branding. Det vill säga vikten för ett företag att hela tiden berätta en story. Ett modernt varumärke, menade Ericsson, ska vara lätt att förstå, ska genomsyras av en passion för verksamheten i all kommunikation och varumärket ska ha en tydlig story som knyter ihop allt som sker internt och externt. (more…)

Read More